lub
Zadzwoń do nas

502 755 560

Dokumentacja w likwidacji szkód

Do likwidacji szkody komunikacyjnej niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Druk zgłoszenia szkody (orginał) – druk należy bardzo dokładnie, na spokojnie wypełnic. Należy rzetelnie podac wszystkie okoliczności zdarzenia, zrobic szkic sytuacyjny, podac dokładnie swoje dane. Trzeba zwócic uwagę że w większości miejsc podpisuje się właściciel(właściciele) ale przy opisie okoliczności i oświadczeniu o trzeźwości powinien podpisac się kierujący. Powienien to zrobic nawet wtedy gdy na miejscu była policja i przeprowadziła badanie alkomatem. Niedokładnie wypełniony druk może znacznie opóźnic proces likwidacji szkody.
    WAŻNE: ważne by w druku zgłoszenia szkody wybrać wariant naprawy ( na podstawie faktur lub kalkulacja T.U.) Należy Pamiętać iż kalkulacja zakładu ubezpieczeń jest tylko bezsporną kwotą odszkodowania, kwota kalkulacji ustalana jest na podstawie cen zamienników i uśrednionych stawek za roboczogodzinę warsztatu.
  • Oświadczenie sprawcy w przypadku szkody z OC( oryginał )-  Przy spisywaniu wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym należy zadbac by sprawca wpisał wszystkie wymagane załączonym formularzu dane, włącznie z numerem telefonu który może być niezbędny do uzyskania dalszych wyjaśnień.
  • Dowód rejestracyjny ( kopia ) – kopię może zrobic rzeczoznawca przy oględzinach
  • Prawo Jazdy ( kopia ) – kopię może zrobic rzeczoznawca przy oględzinach
  • Polisa OC/AC pojazdu poszkodowanego – kopię może zrobic rzeczoznawca przy oględzinach
  • Dowód tożsamości właściciela/li - kopię może zrobic rzeczoznawca przy oględzinach
  • W przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel, należy pamiętać iż musi on również wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania.

WAŻNE: Powyższe dokumenty powinny zostać niezwłocznie przesłane do zakładu ubezpieczeń lub przekazane rzeczoznawcy przy oględzinach. Zapewni to Państwu szybką wypłatę odszkodowania.