lub
Zadzwoń do nas

502 755 560

Na miejscu kolizji

Na miejscu zdarzenia, należy zachować spokój, sprawdzić czy nikt z uczestników nie odniósł obrażeń, w razie potrzeby wezwać pogotowie i policję

Jeżeli nikomu nic się nie stało a uszkodzone są tylko pojazdy należy na spokojnie ustalić z czyjej winy doszło do kolizji. Jeżeli żadna ze stron nie poczuwa się do odpowiedzialności za zdarzenie, lub zauważymy iż kierujący drugim pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających , należy wezwac policję by ta roztrzygnęła sporną kwestię. Jeżeli zaś sprawca zdarzenia przyznaje się do winy, należy bardzo dokładnie wypełnic wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (do pobrania).

Warto zaraz po zdarzeniu skontaktować się z ubezpieczycielem, zwłaszcza jeżeli pojazd jest unieruchomiony i potrzebuje holowania.