lub
Zadzwoń do nas

502 755 560

Słownik ubezpieczeniowy

Chcemy żebyś świadomie dokonywał decyzji związanych z ubezpieczeniem siebie lub swojego majątku dlatego poniżej przedstawiamy kilka pojęć związanych z ubezpieczeniami które Ci w tym zdecydowanie pomogą.

Pojęcia ogólne:

Ubezpieczający – osoba która zawiera umowę ubezpieczenia, jest odpowiedzialna za zapłatę składki i podaje wszystkie informacje niezbędne do zawarcia umowy. Ubezpieczający nie zawsze jest Ubezpieczonym.

Ubezpieczony – Osoba na rzecz której zawarte jest ubezpieczenie. Jest to np. właściciel pojazdu bądź nieruchomości.

Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

OC - odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Chroni Ciebie przed odpowiedzialnością materialną za szkody które wyrządzisz osobie trzeciej podczas korzystania z pojazdu.

AC - ubezpieczenie casco

Chroni Ciebie przed ponoszeniem kosztu naprawy Twojego pojazdu w przypadku zdarzeń obiętych zakresem ubezpieczenia. Zakres Autocasco jest opisany na twojej polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia. To zakres ubezpieczenia decyduje o tym czy naprawisz pojazd np. na nowych częściach oryginalnych nic nie dopłacając czy będziesz musiał szukać części używanych tak żeby wypłata ubezpieczyciela starczyła na naprawę.

Wariant Likwidacji Szkody: Poniższe skrócone porównanie obrazuje na co możesz liczyć w przypadku najczęściej spotykanych u ubezpieczycieli wariantów:

Mini Casco

Kosztorys/Wycena

Partnerski/Sieć Naprawcza

Aso/Serwis

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za np. Kradzież pojazdu, szkody spowodowane żywiołami ( Ogień, Grad)

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za naprawę pojazdu po szkodzie, zapłaci za kradzież i szkody związane z żywiołami

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za naprawę pojazdu po szkodzie, zapłaci za kradzież i szkody związane z żywiołami

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za naprawę pojazdu po szkodzie, zapłaci za kradzież i szkody związane z żywiołami

Ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody częściowe związane z ruchem pojazdu,

Ubezpieczyciel rozliczy szkodę tylko na podstawie wyceny swojego rzeczoznawcy, nie uwzględni kosztu zakupu nowych części, nie będziesz miał możliwości rozliczenia naprawy na podstawie rachunków z warsztatu, ubezpieczyciel uwzględni zużycie części.

Ubezpieczyciel rozliczy szkodę na podstawie wyceny swojego rzeczoznawcy, nie uwzględni kosztu zakupu nowych części, chyba że rozliczysz szkodę za pośrednictwem swojego warsztatu który uzgodni z ubezpieczycielem koszt naprawy na podstawie rachunków. Przy rozliczeniu na podstawie rachunków ubezpieczyciel zapłaci za nowe części ale nie będą to oryginalne części lecz zamienniki. Gdy pozwolisz ubezpieczycielowi  samemu wskazać warsztat to bardzo często dostaniesz pojazd zastępczy na cały okres naprawy i 2 lata gwarancji na wykonaną usługę.

Ubezpieczyciel rozliczy szkodę na podstawie wyceny swojego rzeczoznawcy, nie uwzględni kosztu zakupu nowych części, chyba że rozliczysz szkodę za pośrednictwem swojego warsztatu który uzgodni z ubezpieczycielem koszt naprawy na podstawie rachunków. Przy rozliczeniu na podstawie rachunków ubezpieczyciel zapłaci za nowe i oryginalne części. W tym wariancie możesz swobodnie rozliczyć szkodę bezgotówkowo w dowolnej stacji ASO.

Assistance

Chroni Twój portfel przed kosztami związanymi z nieprzewidzianą koniecznością skorzystania z holownika, zawierając to ubezpieczenie koniecznie sprawdź:

  • jaki jest limit holowania po wypadku w Polsce i zagranicą
  • czy i jaki jest limit holowania po awarii w Polsce i zagranicą
  • czy przysługuje holowanie również gdy awaria zdarzy się pod domem
  • na jaki okres przysługuje ci pojazd zastępczy po wypadku, awarii, kradzieży

NNW: Następstwa nieszczęśliwych wypadków

zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku gdy doznasz uszczerbku na zdrowiu w związku z korzystaniem z pojazdu. Jeżeli masz zawarte NNW z sumą 10 000 zł i doznasz uszczerbku na zdrowiu 1 % to ubezpieczyciel wypłaci Ci 100 zł. Uszczerbek na zdrowiu jest orzekany przez komisję lekarską lub zgodnie z tabelą ubezpieczyciela zawartą w Ogólnych Warunkach NNW Komunikacyjnego.

Ubezpieczenie Szyb

Dodatkowe ubezpieczenie zapewniające możliwość wymiany szyby czołowej bez konieczności korzystania z ubezpieczenia AC. Zwróć uwagę że z tego ubezpieczenia nie zostaną pokryte koszty wymiany szyby na oryginalną i bardzo często ubezpieczyciel zaraportuje tą szkodę do UFG jako szkodę z AC co sprawi że inni ubezpieczyciele dadzą Ci niższą zniżkę za przebieg AC. Tylko ubezpieczyciel u którego wykupisz tą opcję nie będzie traktował tej wymiany jako szkodę.

Ubezpieczenie Utraty Zniżki:

Dodatkowe ubezpieczenie zapewniające możliwość skorzystania z AC bez stosowania zwyżki za szkodę w kolejnym roku ubezpieczenia. Zwróć uwagę że ubezpieczyciel zaraportuje tą szkodę do UFG jako szkodę z AC co sprawi że inni ubezpieczyciele dadzą Ci niższą zniżkę za przebieg AC. Tylko ubezpieczyciel u którego wykupisz tą opcję nie będzie traktował tego zdarzenia jako szkodę.

Ważne pojęcia

UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Podmiot zbierający informacje na temat ubezpieczonych, pojazdów i szkód na podstawie których Ubezpieczyciel wylicza składke ubezpieczeniową. UFG zajmuje się również bieżącą kontrolą czy pojazdy zarejestrowane mają aktualne OC.W przypadku stwierdzenia braku ubezpieczenia nakłada na posiadaczy pojazdów kary.

Zamiennik

Tańsza część porównywalnej jakości wyprodukowana przez innego producenta.

Część oryginalna

Częsć wyprodukowana przez producenta pojazdu

Bonus Malus

system zniżek i zwyżek stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych uwzględniających historię posiadania pojazdu, ubezpieczenia w ramach OC lub AC oraz historii szkód które posiadacz pojazdu spowodował jako właściciel lub kierowca.

Zapisy ograniczające wypłatę ze szkody OC

Udział Własny/Franszyza

Ograniczenie kwotowe lub procentowe wypłaty odszkodowania o ustaloną na umowie kwotę. Udział własny może być kwotowy np. 500 zł lub procentowy np. 5% wysokości szkody lub 5% sumy ubezpieczenia

Amortyzacja części

pomniejszenie procentowe wypłaty odszkodowania o zużycie techniczne części przy wymianie na nowe. Najlepiej gdy amortyzacja jest zniesiona, ubezpieczyciel po udokumentowaniu zakupu zwróci wartość nowych części.

Redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie

Pomniejszenie wartości pojazdu po wypłacie odszkodowania za szkodę częściową. Można znieść tą opcję , wtedy wartość pojazdu uzupełnia się automatycznie po wypłacie odszkodowania.

Zmienna Suma ubezpieczenia

Zapis oznaczający że wartość pojazdu na polisie spada z każdym dniem i w razie szkody całkowitej lub kradzieżowej ubezpieczyciel do wypłaty odszkodowania przyjmie wartość z dnia szkody. Przed ubytkiem wartości można się zabezpieczyć wykupująć klauzulę stałej wartości pojazdu.