lub
Zadzwoń do nas

502 755 560

Terminy w likwidacji szkód i wypłata odszkodowania

Terminy w likwidacji szkód:

  • 1 dzień roboczy na zgłoszenie kradzieży pojazdu (AC)
  • do 7 dni – zgłoszenie innej szkody (AC/OC)
  • 30 dni – wypłata bezspornej części odszkodowania (gdy ubezpieczyciel otrzymał komplet dokumentów)
  • 14 dni – wypłata odszkodowania od uzyskania ostatniego istotnego dokumentu w sprawie

Zakład ubezpieczeń po zakończonej likwidacji szkody winien przesłać Państwu decyzję o wypłacie odszkodowania. Ważne by zapoznać się dokładnie z uzasadnieniem decyzji oraz zweryfikować czy kwota wypłacona przez zakład ubezpieczeń, odpowiada poniesionej stracie. W przypadku napraw na podstawie faktur, wypłata odszkodowania powinna być równa wysokości faktury. Gdy zaś zdecydowali się Państwo na wypłatę na podstawie kosztorysu, zakład ubezpieczeń opiera się na własnej kalkulacji która nie rzadko jest niższa niż rzeczywisty koszt naprawy. Ze swojej strony rekomendujemy naprawe na podstawie faktur z serwisu, ze wcześniejszą akceptacją przez zakład ubezpieczeń kosztorysu sporządzonego przez serwis, opartego na cenach własnych części.

Decyzja o wypłacie odszkodowania powinna być wydana w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody lub w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego dokumentu w sprawie. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie jest w stanie zakończyć likwidacji szkody w terminie 30 dni powinien pisemnie poinformować o przyczynach przedłużającego się okresu na zamknięcie sprawy.