lub
Zadzwoń do nas

502 755 560

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

W przypadku szkody, gdzie znany jest sprawca zdarzenia i podpisał on wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, lub jego dane udostępniła policja, należy ją niezwłocznie zgłosic do ubezpieczyciela OC sprawcy. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

W przypadku szkody, gdzie znany jest sprawca zdarzenia i podpisał on wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, lub jego dane udostępniła policja, należy ją niezwłocznie zgłosic do ubezpieczyciela OC sprawcy. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówic przyjęcia zgłoszenia. W sytuacji gdyby sprawca zdarzenia nie miał ważnej polisy OC pojazdu, a Państwo nie mają zawartego ubezpieczenia AC na swój pojazd, szkoda taka powinna być zgłoszona do dowolnego zakładu ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń winien zlikwidowac szkodę, wypłacic odszkodowanie a o jego zwrot zwróci się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku gdy szkoda jest z Państwa winy szkodę zgłaszamy do swojego ubezpieczyciela z polisy AC.

WAŻNE: Zgłoszenia najlepiej dokonac telefonicznie. Potwierdzeniem zgłoszenia jest numer szkody. Niektórzy z ubezpieczycieli na życzenie lub automatycznie po podaniu adresu email przesyłają druk zgoszenia szkody. Warto o ten dokument poprosic i wypełnic tak by był gotowy na spotkanie z rzeczoznawcą.